Foto 1
 

  Humanit

InÔŅĹ
Hlohovec, Nitrianska
[Predaj]   [Top ponuka] Zaradenť: 24.5.2016
 
Administrat√≠vna budova s v√Ĺrobno- skladovou halou.
Je prev√°dzkov√Ĺ objekt (uŇĺ√≠vanie od 1995 a 2012) pozost√°vaj√ļci z troch ńćast√≠, ktor√© s√ļ prev√°dzkovo(komunikańćne) prepojen√©. Pozemok (v√Ĺmera 2665m2) tvor√≠ dvor, zastavan√© plochy pod stavbou prev√°dzkov√©ho objektu , parkovisko.
Nach√°dza sa pri juŇĺnom kraji mesta s napojen√≠m na cestu HC- NR. Na n√°protivnej strane sa nach√°dza farmaceutick√Ĺ are√°l, v bl√≠zkosti prev√°dzkov√© a objekty obńćianskej vybavenosti(Kaufland...).
Administrat√≠vna budova je murovan√Ĺ nepodpivnińćen√Ĺ 3- podlaŇĺn√Ĺ objekt, s dvomi nadzemn√Ĺmi podlaŇĺiami a podkrov√≠m.
V 1. NP sa nach√°dza gar√°Ňĺ,vstup,chodba,hala,dve kancel√°rie a soc. Zariadenia.
2.NP obsahuje 4- kancel√°rie, chodbu,Ň°atŇąu,soc. Zariad..a zasadańćka.
V podkrov√≠ je vzorkovŇąa, arch√≠v,a soc zariadenie.
Objekt je zabezpeńćen√Ĺ bezpeńćnostn√Ĺm kamerov√Ĺm syst√©mom.
V√Ĺrobno- skladov√° hala jednopodlaŇĺn√Ĺ, nepodpivnińćen√Ĺ objekt.Samostatn√Ĺ celok je funkńćne prepojen√Ĺ s administr. Budovou a pr√≠stavbou skladu.
Halov√Ĺ sklad m√° svetl√ļ v√ĹŇ°ku 4,05m.Podlaha je betonov√° s povrchovou √ļpravou protipraŇ°n√©ho n√°teru. Okn√° s√ļ plastov√©.
Pr√≠stavba skladu p√īdorys 17*18,15m. UŇĺ√≠van√Ĺ od r.2012. svetl√° v√ĹŇ°ka 3,8m.

Rozloha: 2665
Cena: 600.000 €

Kontakt: N√°m. sv. Michala 26, Hlohovec, 920 01
Tel.: 033 7320 765, 0905 418 001, ,
Fax: 033 7320 766
Web: humanit.hlohovecko.sk
E-mail: [email protected]

VytlaŤenť zo strŠnky reality.hlohovecko.sk dÚa 23.5.2018