Foto 1
 

  Humanit

InÔŅĹ
Hlohovec, Nitrianska
[Predaj]   [Top ponuka] Zaradenť: 24.5.2016
 
Administrat√≠vna budova s v√Ĺrobno-skladovou halou je prev√°dzkov√Ĺ objekt (uŇĺ√≠vanie od 1995 a 2012) pozost√°vaj√ļci z troch ńćast√≠, ktor√© s√ļ prev√°dzkovo (komunikańćne) prepojen√©. Pozemok (v√Ĺmera 2665 m2) tvor√≠ dvor, zastavan√© plochy pod stavbou prev√°dzkov√©ho objektu, parkovisko.
Nach√°dza sa pri juŇĺnom kraji mesta s napojen√≠m na cestu HC-NR. Na n√°protivnej strane sa nach√°dza farmaceutick√Ĺ are√°l, v bl√≠zkosti prev√°dzkov√© objekty a objekty obńćianskej vybavenosti (Kaufland...).¬†
Administrat√≠vna budova je murovan√Ĺ nepodpivnińćen√Ĺ 3-podlaŇĺn√Ĺ objekt, s dvomi nadzemn√Ĺmi podlaŇĺiami a podkrov√≠m.¬†
V 1. NP sa nach√°dza gar√°Ňĺ, vstup, chodba, hala, dve kancel√°rie a soc. zariadenia.
2.NP obsahuje 4 kancel√°rie, chodbu, Ň°atŇąu, soc. zariadenie a zasadańćku.
V podkrov√≠ je vzorkovŇąa, arch√≠v a soc zariadenie.
Objekt je zabezpeńćen√Ĺ bezpeńćnostn√Ĺm kamerov√Ĺm syst√©mom.
V√Ĺrobno-skladov√° hala jednopodlaŇĺn√Ĺ, nepodpivnińćen√Ĺ objekt. Samostatn√Ĺ celok je funkńćne prepojen√Ĺ s administr. budovou a pr√≠stavbou skladu.¬†
Halov√Ĺ sklad m√° svetl√ļ v√ĹŇ°ku 4,05 m. Podlaha je bet√≥nov√° s povrchovou √ļpravou protipraŇ°n√©ho n√°teru. Okn√° s√ļ plastov√©.
Pr√≠stavba skladu p√īdorys 17*18,15 m. UŇĺ√≠van√Ĺ od r.2012. Svetl√° v√ĹŇ°ka 3,8 m.
CENA: dohoda moŇĺn√°.
Tel.: 0905 418 001

Rozloha: 2665 m2
Cena: 599.000 €

Kontakt: N√°m. sv. Michala 26, Hlohovec, 920 01
Tel.: 0905 418 001, 033 7320 765, ,
Fax: 033 7320 766
Web: humanit.hlohovecko.sk
E-mail: [email protected]

VytlaŤenť zo strŠnky reality.hlohovecko.sk dÚa 21.1.2019